• Magyar

Felhasználási szabályzat

Felhasználási szabályzat

1.Fogalmak:

felhasználó: minden személy, aki sikeres regisztrációt követően eladásra hirdeti ingatlanát (eladó), vagy vételi ajánlatot tesz, azaz licitet helyez el.

látogató: az a személy, aki a honlapot megtekinti, de nem felhasználó

szolgáltató, vagy üzemeltető: a honlapot üzemeltető személy, aki hirdetéseket, liciteket, és felhasználókat kezeli,

weblap, honlap: www.lakaslicit.hu

licit: a felhasználó által tett vételi ajánlat

aukciótörténet: a licitidőszak alatt tett vételi ajánlat adatait, az ajánlat összegét és az ajánlat megtételének időpontját – tartalmazó adatsorok összessége

nyertes ajánlat: akivel az eladó, hirdető szerződést köt

licitidőszak: meghirdetett kezdődátumtól a végdátumig tart, amíg ajánlatot lehet tenni

licitáló: aki licitet tesz

árverés: licitálási rendszerben ajánlatok gyűjtése ingatlan vételárára

eladó: az ingatlan tulajdonosa

téves licit: ha elütés eredménye, és a licit legalább 100%-kal meghaladja a második legmagasabb licitet.

2.A honlapon található felhívások ajánlattételre, versenyeztetési eljárásban kerülnek lebonyolításra, licitálásos rendszerben.

3.A licitálót az általa benyújtott ajánlat alapján szerződéskötési kötelezettség terheli. Az eladót nem terheli szerződéskötési kötelezettség, nem köteles a legmagasabb összegű ajánlatot elfogadni.

4.Az árverési tételek minden esetben induló kikiáltási árral rendelkeznek, valamint meghatározott esetekben árverési biztosíték megfizetési kötelezettsége kerülhet előírásra. Egy árverés a meghirdetett kezdődátumtól a végdátumig tart, ez alatt van lehetőség az ajánlatokat megtenni.

5.A regisztráció feltételeként a felhasználónak el kell fogadnia a jelen felhasználási szabályzatot.

6.A licitáló a többi felhasználóval nem kerül kapcsolatba a pályáztatás időtartama alatt.

7.Minden felhasználó kizárólag egy regisztrációval rendelkezhet.

8.A licitidőszakra az eladó tehet javaslatot, de azt a szolgáltató határozza meg. Eredménytelen a licit, ha az eladó nem választ az ajánlattevők közül vevőt.

9.A licitálásra rendelkezésre álló idő meghosszabbodik, ha az utolsó 5 percben új ajánlat érkezik.

10.Az alábbi lényeges feltételekben a licitzárást követően kell a Felhasználóknak egymással megállapodni, amennyiben az eladó az ajánlattevők közül nyertest választ annak érdekében, hogy az adásvétel létrejöjjön:

-Végleges ár

-Vételár megfizetésének módja

-Birtokbaadás, tulajdonjog átruházás

-Teher esetén a tehermentesítés módja.

11.Amennyiben a licit lezárást követő 15 napon belül nem sikerül a fenti kérdésekben megállapodni, vagy téves licitet tett, a licitáló az ajánlatát visszavonhatja.

12.A nyertes ajánlattevőt, valamint a 2.-3. legmagasabb ajánlatot tevő személyt a szolgáltató az árverés lezárását követően értesíti.

13.A közzétett adatok a megbízó/eladó adatszolgáltatásán alapulnak, a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatok helytállóságáért az üzemeltető nem felelős, a szolgáltató a felelősségét e körben kizárja.

14.A világháló és a felhasználók gépének üzemzavarai miatt illetve egyéb, a weblap működésével összefüggő, szolgáltatónak fel nem róható okból eredő következményekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

15.Az értékesített vagyontárgyak tekintetében a szolgáltató kellékszavatossággal nem tartozik.

16.A felhasználó tudomásul veszi, hogy weblapon közzétett hirdetményekben és egyéb tájékoztatásokban a vagyontárgy adatainak feltüntetése nem jelenti a vagyontárgy tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A megtekintés lehetősége adott. Annak elmulasztása miatt vagy a megtekintés során az árverezők által nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy fizikai, műszaki állapotáért, minőségéért esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

17.A felhasználó tudomásul veszi, hogy az eladót nem terheli szerződéskötési kötelezettség, a vevő pedig az egyéb lényeges feltételek megállapodásáig az ajánlatát visszavonhatja.

18.A licit lejártát követően a hirdető felhasználó dönt az ajánlatok elfogadásáról vagy új ajánlati felhívásról. Az ingatlan adatainak megadása az Ügyfél feladata. Eladó a legmagasabb ajánlatot nem köteles elfogadni, ezért a licit induló ára a javasolt irányár 50-80%-a közötti összegről indul.

19.A licitálók illetve eladó adatait (név, telefonszám) a licit lezárását követően adjuk át az érintett Feleknek.

20.A Szolgáltató jogosult egyes Felhasználókat kizárni, letiltani saját döntése alapján.

21.Panaszkezelés: A honlap informatikai működésével kapcsolatos panasz elbírálása a Szolgáltató joga és kötelezettsége.

22.Adatbeviteli hibák: Az adatbeviteli hibák javítására a „hirdetés feladása, megbízás elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük, nézze át a megadott adatokat. Ha hibát talál, ügyfélszolgálatunkon jelezze.

23.Szerzői jogok és hivatkozások: A weboldalon és annak aloldalain (www.lakaslicit.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, értékesítési technikára vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Maklári Ügyvédi Iroda tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A weboldalra (és annak aloldalaira) való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

24.Az Ügyfél panaszával, észrevételével az Ügyfélszolgálatunkhoz, vagy a következő szervekhez fordulhat:

-Szeged Város Polgármesteri Hivatal jegyzője

-Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

-Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület

25.Magatartási kódex: Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o) pontban megjelölt magatartási kódex-el nem rendelkezünk.

26.Adatvédelem: A birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább a szállításért felelős személyeken kívül harmadik félnek.